Kodeoversikt emballasje

Alle våre konstruksjonskoder er bygd opp av et firesifret nummer. Oversikten viser våre mest vanlig konstruksjonstyper. Ved valg av emballasjeløsninger er det mange forhold som er av betydning og noen ganger bruker vi standardløsninger, andre ganger utvikler vi nye løsninger. Det viktigste er at emballasjen skreddersys etter ditt behov.

Konstruksjonskodene er bygd opp med en firesifret kode og tilhørende tekst:

  • Konstruksjonsserie
  • Konstruksjonsnummer
  • Konstruksjonsnummer
  • Variantnummer


De ulike seriene består av følgende:

  • 1-serien  - bokomslag
  • 2-serien - Sjaktler
  • 3-serien - Eske og lokk
  • 4-serien - Brettesker
  • 7-serien - Ferdig limt emballasje
  • 9-serien -  Innlegg
Kontaktinformasjon
Glomma Papp AS
Besøksadresse:
Statsminister Torps vei 17/19
1738 Borgenhaugen
Postadresse:
Postboks 145
1701 Sarpsborg
Tlf.: +47 69 11 01 00
Faks: +47 69 11 02 00
post@glommapapp.no