emilEn foregangsbedrift innen miljø- og ressurssparing

Emil Iversen grunnla Græsvig Pap & Papir i 1931, for å kunne være selvforsynt med papir og massivpapp. Det regner vi som starten for Glomma Papp A/S.

I perioden 1952-1954 ble fabrikken flyttet til Hafslund ved Sarpsborg. Driften ble utvidet med en ny massivpappmaskin og den gamle papirmaskinen ble satt i drift. Navnet ble endret til Glomma Pap & Papir A/S. Da Sarpsborg Papp A/S ble solgt til Peterson & Sønn A/S i Moss, måtte papirproduksjonen ved Glomma Papp se seg om etter andre kunder, og en egen bølgepappvirksomhet ble konkretisert.

I 1963 ble det kjøpt inn rifleverk til produksjon av E-flute. Interessen for E-flute var oppsiktvekkende og førte til at man bygde en helt ny bølgepappfabrikk. Da de fleste medlemmene i Iversen-familen ønsket å selge Glomma Pap & Papir i 1966, valgte Jan Arthur Iversen og noen få slektninger å kjøpe ut de øvrige, slik at bedriften kunne forbli i familien. Jan Arthur Iversen kjøpte opp alle aksjene og ble eneeier i 1992.
Nina IversenGlomma Papp i dag
Bedriften ledes av Nina Iversen som er 4. generasjon av familien. Virksomheten eies av Skjeberg Investment A/S hvor Nina, Brita og Martin Iversen er aksjeeiere. Gjennom årene er det investert betydelige midler, og bedriften framstår i dag som en moderne bedrift med omsetning i 2018 på 455 mill., og har ca. 200 fast ansatte. 

En naturlig følge av investeringer og produktutvikling gjorde at bedriften skiftet navn til Glomma Papp A/S i 1983. Alle avdelinger i bedriften er sertifisert etter NS-EN ISO 9001. Ledelsen og ansatte i Glomma Papp har alltid vært opptatt av å ivareta miljøet. Derfor var bedriften den første i landet hvor det ble satset på returfiber som råstoff i papirproduksjonen. 
Send prisforespørsel
Fontstørrelse
Ressursbruk og miljø
Det er investert i nytt system for beltetransport i fabrikken, noe som gjør at bruk av trepaller og trucker i produksjonslokalene er kraftig redusert.

I mange år organiserte Glomma Papp innsamling av returpapir fra bedrifter og husstander i distriktet. Dette arbeidet ble verdsatt med Industriforbundets miljøvernpris i 1976. Dessverre var det ikke grunnlag for å drive papirfabrikken videre, og den ble avviklet i mars 2011.

Ressursbruk fremfor forbruk, er en del av bedriftens grunntanke, og medførte initiativet til oppstarten av Norsk Resy A/S.