Spesifikasjoner for trykkunderlag til flexo, offset- og digitaltrykk

Spesifikasjoner for trykkunderlag til flexo, offset- og digitaltrykk
Spesifikasjoner til trykkunderlag er et hjelpeverktøy for våre kundekontakter som jobber med og skal sende trykkunderlag til vår designavdeling.
Her står det blandt annet om hvilke filunderlag og trykkfarger det benyttes i flexo, offset, digital - og superflexotrykk.

Verdt å vite

Leveranse og lagringsforhold

Regler for leveranse, lagringsforhold og reklamasjon.

Henting av varer

Åpningstider for henting av varer

Vederlagssatser

Norge har en internasjonal forpliktelse til å ivareta returordninger for emballasje. Hvert materialselskap har ansvar for at det organiseres innsamlings- og gjenvinningsordninger for brukt emballasje. Kostnadene forbundet med dette dekkes gjennom et emballasjevederlag som betales av norske bedrifter.

Spørsmål: Kontakt oss!

Send prisforespørsel
Fontstørrelse