Nye satser på miljøvederlag

Nye satser på miljøvederlag
Miljøvederlag
Norsk Resy (Grønt Punkt) har vedtatt å heve vederlaget for brun fiberemballasje (bølge- og massivpapp) til 20 øre / kg, med virkning fra 1. mai 2020. 
Bakgrunn for vedtaket er situasjonen i det globale returfibermarkedet. Prisene i dette utvalgte er veldig lave, og langt under garantert minstepris i avtaler med returpapirforhandlerne. 
Garantert minstepris er gitt for å sikre at det blir samlet inn og gjenvunnet fiberemballasje også i tider med veldig lave priser. 

Vederlaget blir derfor hevet på våre fakturaer fra 1. mai 2020.

Verdt å vite

Nye satser på miljøvederlag

Norsk Resy (Grønt Punkt) har vedtatt å heve vederlaget for brun fiberemballasje (bølge- og massivpapp) til 20 øre / kg, med virkning fra 1. mai 2020. 

Leveranse og lagringsforhold

Regler for leveranse, lagringsforhold og reklamasjon.

Henting av varer

Åpningstider for henting av varer

Spørsmål: Kontakt oss!

Send prisforespørsel
Fontstørrelse