Leveranse og lagringsforhold

Leveranse og lagringsforhold
Regler for leveranse, lagringsforhold og reklamasjon.
• Emballasjen leveres i henhold til NBFs standard for produkttekniske leveringsspesifikasjoner og vi vil spesielt fremheve:
• Lagringstemperatur 0-30 grader og relativ luftfuktighet 30-70 %
• Pallen må ikke sprettes før den skal i bruk.
• Emballasje for pakkemaskiner bør lagres i maskinhallen minst 2 døgn før bruk. Relativ fuktighet 30-70%


Reklamasjoner

• Reklamasjon må skje innen 6 mnd. etter mottak. Palleetikett må følge varen det reklameres på.

Verdt å vite

Nye satser på miljøvederlag

Norsk Resy (Grønt Punkt) har vedtatt å heve vederlaget for brun fiberemballasje (bølge- og massivpapp) til 20 øre / kg, med virkning fra 1. mai 2020. 

Leveranse og lagringsforhold

Regler for leveranse, lagringsforhold og reklamasjon.

Henting av varer

Åpningstider for henting av varer

Spørsmål: Kontakt oss!

Send prisforespørsel
Fontstørrelse