Leveranse og lagringsforhold

Regler for leveranse, lagringsforhold og reklamasjon.
• Emballasjen leveres i henhold til NBFs standard for produkttekniske leveringsspesifikasjoner og vi vil spesielt fremheve:
• Lagringstemperatur 0-30 grader og relativ luftfuktighet 30-70 %
• Pallen må ikke sprettes før den skal i bruk.
• Emballasje for pakkemaskiner bør lagres i maskinhallen minst 2 døgn før bruk. Relativ fuktighet 30-70%


Reklamasjoner

• Reklamasjon må skje innen 6 mnd. etter mottak. Palleetikett må følge varen det reklameres på.

Verdt å vite

Leveranse og lagringsforhold

Regler for leveranse, lagringsforhold og reklamasjon.

Henting av varer

Åpningstider for henting av varer

Vederlagssatser

Norge har en internasjonal forpliktelse til å ivareta returordninger for emballasje. Hvert materialselskap har ansvar for at det organiseres innsamlings- og gjenvinningsordninger for brukt emballasje. Kostnadene forbundet med dette dekkes gjennom et emballasjevederlag som betales av norske bedrifter.

Spørsmål: Kontakt oss!

Kontaktinformasjon
Glomma Papp AS
Besøksadresse:
Statsminister Torps vei 17/19
1738 Borgenhaugen
Postadresse:
Postboks 145
1701 Sarpsborg
Tlf.: +47 69 11 01 00
Faks: +47 69 11 02 00
post@glommapapp.no