Kriterier for Europall og sponplater

Kriterier for Europall og sponplater
Anbefalinger fra HTL og Norges speditørforbund.

En EUROPALL er ikke godkjent for produksjon når:

  • Et bord mangler eller det er oppfliset eller brukket.
  • Ett eller flere topp- eller bunnbord har sprekker som gjør at spiker/skruer stikker frem.
  • En kloss mangler eller har sprekker som gjør at spiker/skruer stikker frem.
  • Den mangler de nødvendige merker på klossene.
  • Den lukter og/eller er betydelig tilgriset.
  • Den er svart eller begynt å råtne.
  • Dersom pallepresse, ekspedisjon emballasje eller sjåfør på bilen oppdager dette skal pallen skiftes ut.
Anbefalt av HTL og Norges speditørforbund. Kriterier for Sponplater.  
 

Krav til sponplater som tas i retur:

  • Sponplatene skal være tørre.
  • Sponplatene skal være lukt fri.
  • Sponplatene skal være fri for fremmedlegemer.

Skulle du være uenig i sjåførens avgjørelse, ber vi om at du ikke lar dette gå utover sjåføren, men kontakter deres kontaktperson i markedsavdelingen ved Glomma Papp. Det er viktig at du ved mottak av varer fra Glomma Papp kontrollerer at Europaller og sponplater oppfyller ovennevnte kriterier. Skulle noen av Europallene eller sponplatene ikke oppfyller ovennevnte kriterier skal dette anføres på fraktbrevet slik at De ikke blir fakturert for disse pallene.

Verdt å vite

Leveranse og lagringsforhold

Regler for leveranse, lagringsforhold og reklamasjon.

Henting av varer

Åpningstider for henting av varer

Vederlagssatser

Norge har en internasjonal forpliktelse til å ivareta returordninger for emballasje. Hvert materialselskap har ansvar for at det organiseres innsamlings- og gjenvinningsordninger for brukt emballasje. Kostnadene forbundet med dette dekkes gjennom et emballasjevederlag som betales av norske bedrifter.

Spørsmål: Kontakt oss!

Send prisforespørsel
Fontstørrelse