PRODUKTUTVIKLING I VERDENSKLASSE

PRODUKTUTVIKLING I VERDENSKLASSE
Glomma Papp har vunnet Worldstar-pris for 2018. Vår løsning er et "Smart corner" display. Dette er en utmerkelse som anerkjenner produktutvikling i verdensklasse. Kunden er Joh. Johannson Kaffe. Displayet er utviklet i samarbeid med reklamebyrået Naug & Venner.
Displayløsningen tilrettelegger for enkel tilpasning til både store og små butikker. Men, underbygger den samme visuelle kommunikasjonen uansett plass og behov.

Fleksibiliteten gjør at det kan bygges små hjørneløsninger eller store torg der plassen tillatter det. Alle har den samme funksjon og gjenkjenning. Det kan bygges en "halvmåne" inn mot vegg eller kanskje en frittstående løsning på gulv med facing fra alle sider.
Hylle- og plakatanordning er "låst" sammen med d-packene i hjørnene. Øverst har vi tatt høyde for låsbare plakater som gir ekstra god kommunikasjon i butikklandskapet.

Aktuelle nyheter

ScanStar til Cloettas Kick prepakk display

Vi er heldige, som igjen har vunnet en ny ScanStar.

Ny WorldStar til oss

Vi har vunnet Worldstar-pris for 2021. Denne gangen vant vi WorldStarpris med østersemballasjen «Drainproof Wild Oyster Box», som har hjørner som ikke lekker vann. 

Det krever kunnskap å ta bærekraftige emballasjevalg

EU-krav som må innfris innen 2025, pålegger oss
blant annet å gjenvinne 50.000 tonn mer plastemballasje
enn dagens nivå på 64.000 tonn, samt å
erstatte plast med andre materialer der det er mulig.

Spørsmål: Kontakt oss!

Send prisforespørsel
Fontstørrelse