Hva er massivpapp

Massivpapp er et materiale som brukes til transportemballasje for produkter der det stilles krav til holdbarhet mot fukt og "seighet" i tillegg til stabling. Gode eksempler er emballasje for primærnæringen, d.v.s. landbruk og fiske.
Send prisforespørsel
Fontstørrelse

Massivpapp – når forholdene krever det

Når forholdene blir tøffere, er massivpapp ofte det beste alternativet. Spesielt gjelder dette i situasjoner hvor man skal beskytte produktet for;
  • et fuktig miljø
  • kulde
  • temperatursvingninger
  • ytre påkjenninger (eks. produkter til bygg og anlegg) 

Massivpapp blir produsert med flere lag papir (pe-laminat eller pe-belagt papir) for nettopp å beskytte produktet mot fukt og for å mestre utfordringer med transport og lagring. Massivpappemballasje blir ofte brukt til pakking av fisk, frukt og grønt og til emballering av produkter til bygg og anlegg, der emballasjen utsettes for ytre påkjenninger og må tåle mye.

Massivpapp er et solid materiale og defineres gjerne i flatevekt (g/m2). Den kan også benevnes etter tykkelse og området er fra ca. 0,8 til 3,0 mm (eller fra 500 – 2000 g/m2).

Produksjon av massivpapp er en kald prosess og sjiktene limes sammen med et våtsterkt PVA-lim. Dette betyr at mange typer materialer kan klistres mot eller mellom sjiktene i massivpappen. Kombinert med en gode muligheter for utforming gjør dermed massivpapp til et allsidig emballasjemateriale som kan skreddersys til formålet.

Last ned brosjyre om massivpapp

Spørsmål: Kontakt oss!

Relaterte sider

Verdt å vite
Ord og uttrykk
Media
Veiviser til et godt display
Emballasjeguiden
Bølgepapp
Trykkmetoder