Innovativa och funktionella displaylösningar
coop-obs
solopall
powerade
shutterstock 110428631
display

Försäljningsfrämjande displaylösningar!

Hög fackkunskap är vår styrka i arbetet med att utveckla innovativa, kreativa, funktionella och säljande lösningar för dina produkter – där målet är ökad försäljning. Wellpapp är ett spännande och användbart material som kan ge oändligt många smarta och försäljningsfrämjande displaylösningar. Om utmaningen är krävande och försäljningsvarorna är allt från små och sköra till stora och tunga, då jobbar våra kreativa som bäst!

Golvdisplay

Pallösningar

Färdigpackade lösningar

Marknadsförings-
material

Send prisforespørsel
Fontstørrelse
Du har idén, vi har expertisen: Att starta processen med att utveckla nytt displaymaterial är alltid väldigt kul och inte minst spännande. Ju mer krävande utmaningen är, desto intressantare är det att fixa lösningar som är funktionella och lönar sig. Möjligheterna är många: satspackade och färdigpackade golvdisplayer, borddisk, pallanpassade färdigpackade lösningar, helfigurer, standees, drickabacksskylt, presentaskar, varuspel, upphängningsplakat, dumpare för nedsatta varor, utställningsväggar, pallsvep på rulle eller utvikningsbara, butiksutställning, stativ – samt broschyrhållare, podier, säljtorg etc. Fråga våra säljare – de hjälper dig med just den lösning du behöver, för just ditt behov! Vi ser till att dina idéer bedöms gentemot viktiga hänsyn som:
 
  • praktisk och funktionell användning
  • blickfång och försäljningsfrämjande effekt
  • projektekonomi
  • bra logistik
  • säker transport
  • miljön

butikkhyller displayKampen om kunderna sker i butiken, och köpbesluten ska tas inom bråkdelar av en sekund. Då gäller det att ha optimalt displaymaterial på rätt plats och i rätt tid.


Krav på exponering
Våra säljare är väl medvetna om vilka krav på exponering av varor som gäller både i dagligvaruhandeln, fackhandeln och kiosk-, bensin- och servicehandeln. En väsentlig ändring på dagligvarumarknaden skedde år 2015 när många tidigare satspackade displaylösningar istället skulle färdigpackas för att uppfylla de krav som ställdes från branschen. Naturligtvis produceras fortfarande många satspackade displaymaterial som monteras och fylls på i butiken, men trenden är nu att många displaylösningar i butikerna är en färdigpackad tredjedelspall (80 x 40 cm) eller en färdigpackad halvpall (80 x 60 cm). Läs mer om färdigpackade lösningar.


Många möjligheter
En display består ofta av många olika delar – t.ex. en sarie, överdel, kassett, hyllor, skivor, diverse kryssinlägg, transportinlägg, vattenbrädor, broschyrhållare, plakat och ytterlådor om den ska färdigpackas. Dessutom kan plastpiggar, upphängningskrokar, hyllförkanter, vippfötter etc. användas. Utmaningen för våra konstruktörer är att ta fram funktionella lösningar med så få delar som möjligt – för enkelhetens skull – eftersom monteringen ska och bör gå snabbt. Just här är deras specialerfarenhet och kompetens avgörande för att utveckla en unik och lyckad POS eller impulssäljare som de ofta kallas. Den ska utvecklas med rätt typ av wellkvalitet (flute) som är anpassad till den användning och vikt som displaymaterialet kräver – och med spår, flikar och kanske perforering. Många detaljer ska passa ihop och vara oerhört exakta. Man måste tänka på allt om det är en f-pack eller d-pack som ska hanteras – bra facing är ett måste – alla varor ska stå väl synligt och säljande. Och inte nog med det – alla delar ska dessutom kunna plastpackas så att varorna passar perfekt på en Europapall. Då måste man ofta skapa skivspår som kan göra de olika delarna mindre och enklare vid plattförpackning. Målet är att producera en så liten satspack som möjligt så att den är enklare att hantera för säljorganisationen som ofta ska ha in den i sina bilar. Om konstruktionslösningen är komplicerad eller består av många delar tar våra konstruktörer fram en monteringsanvisning för att underlätta monteringen. Fråga gärna våra säljare om detta!


Kreativa konstruktörer

Som producent av wellpapp och leverantör av emballage och displaymaterial står vår produktutvecklingsavdelning i centrum för utformningen, både vad gäller den tekniska lösningen och det visuella uttrycket. Tillsammans med de kreativa konstruktörerna är våra grafiska formgivare centrala genom att skapa grafiska filer i digitala ritningar – redo för våra digitala maskiner. När man breder ut alla sidor av ett större displaymaterial kan det vara svårt att se vilka sidor som blir synliga var och om texter, bilder eller logotyper blir väl läsbara eller hamnar på en dold flik. Om bilderna förstoras krävs det dessutom en mycket högre upplösning, och bilderna kan behöva färgjusteras och tryckas i RGB eller CMYK. Dessutom måste man kunna se designen tydligt framför sig i 3D-format. Detta är en del av den yrkesexpertis som våra grafiska formgivare har. En del av våra kunder vill skapa grafiska filer själva – då skickar vi de riktiga digitala ritningarna efter beställning till den avtalade adressen. Sedan skickas det färdiga underlaget tillbaka till oss, antingen via vår filöverföringslänk (visas på denna sida) eller via WeTransfer till rätt säljare.  När vi har mottagit tryckfiler från externt håll går vår reproavdelning igenom det mottagna tryckunderlaget och kontrollerar att filerna passar våra tryckmaskiner. Dessutom skickas alltid en digital fil (i PDF-format) till beställaren för slutgiltigt godkännande – för att vara på den säkra sidan. Dessutom tas ett minioriginal fram som blir ett följddokument i produktionsförloppet med alla relevanta data och sparas i våra arkiv. Förutom allt det grafiska omfattar detta varunummer, ordernummer, trycknummer och stansnummer.
 

Pris och upplaga

Priset per display beror på den upplaga som ska produceras. Priset på en mindre volym som t.ex. 100 eller 200 satser är högre än för en större serie. Orsaken till detta är startkostnader på maskiner och inställning av dessa. Dessutom påverkas priset av många delar, användning av flera stansformar och tryck på olika delar (utvändigt och invändigt). Detta har våra säljare mycket god koll på, så att de kan ge dig goda råd om hur man tar fram funktionellt material för en rimlig kostnad. Hör med våra säljare.


Leverans

Efter framtagning av den slutgiltiga lösningen och godkännande av det grafiska trycket är den normala ledtiden 15 arbetsdagar. När produktionen är färdig levereras varorna ut från vårt lager på Europapall, som plastas in, binds om och förses med ett topplock ovanpå – sedan levereras varorna till avtalad adress med en av våra karaktäristiska Glomma Papp-bilar. Som du ser får du av Glomma Papp som leverantör av displaymaterial hjälp med alla faser i processen. Så när ditt behov möter våra kreativa kreatörer utvecklas en unik och innovativ produkt som säljer fler varor på golvet än i en hylla.

Kontakta våra säljare för inspiration, förslag och idéer.
 

Stärk ditt varumärke genom bättre exponering

Kampen om kunderna sker i butiken, och köpbesluten ska tas inom bråkdelar av en sekund. Då gäller det att ha optimalt displaymaterial på rätt plats och i rätt tid!
Våra produktutvecklare har betydande erfarenhet inom marknadsföring till konsument. Kontakta oss så hjälper vi dig att stärka varumärket, skapa blickfång, få ut varorna på golvet och inte minst öka försäljningen!

handlevogn-i-butikk
Display

Et godt display ser aldri tomt ut

I takt med att kunderna plockar produkter kan utställningsmaterialet snabbt se glest ut. Men om du trycker bilder av produkterna på den bakre väggen har du hela tiden en tilltalande lösning som fortsätter att sälja. Det handlar om innovativa och funktionella lösningar. Fråga våra säljkonsulenter för rådgivning och input!
Display

Uppmärksamhet åt produkterna

Vi ser gärna oss själva som scenarbetare. Vår uppgift är att få produkterna att skina. Naturligtvis är det trevligt när folk säger att våra displayer är fina. Men det är ändå härligare att höra att produkterna går åt som smör i solsken.
Trond Ludvigsen

Trond Ludvigsen

Säljchef display
 +47 69 11 02 21
Mob: +47 970 82 685

Skicka oss dina original

Display-experten

Skicka förfrågan

Boka ett möte!

Display produktområden:

Golvdisplay
Palldisplay
Färdigpackat
Marknadsföringsmaterial
glommapapp
Kontakt
Glomma Papp AS
Statsminister Torps vei 17/19
1738 Borgenhaugen
Postboks 145
1701 Sarpsborg
Tlf.: +47 69 11 01 00
Faks: +47 69 11 02 00
post@glommapapp.no