Vederlagssatser

Vederlagssatser
Norge har en internasjonal forpliktelse til å ivareta returordninger for emballasje. Hvert materialselskap har ansvar for at det organiseres innsamlings- og gjenvinningsordninger for brukt emballasje. Kostnadene forbundet med dette dekkes gjennom et emballasjevederlag som betales av norske bedrifter.
Vederlagssatsene skal gjenspeile materialselskapenes kostnader i forbindelse med innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Nå har vederlagssatsene fra Grønt Punkt endret seg fra 10 øre per kg til 5 øre per kg for bølgepapp og massivpapp over 600 gr/m2. Endringen trådte i kraft fra 1.7.2011.

Tekst er hentet fra nettsidene til Grønt Punkt.

Verdt å vite

Leverans och lagringsförhållanden

Regler för leverans, lagringsförhållanden och reklamationer.

Kostnadssatser

Norge har en internationell skyldighet att följa returbestämmelser för emballage. Varje materialföretag ansvarar för att organisera insamlings- och återvinningsanläggningar för använt emballage. Kostnaderna för detta täcks av en emballagekostnad som betalas av norska företag.

Kriterier för Europapall och spånplattor

Rekommendationer från HTL och Norges speditørforbund.

Spørsmål: Kontakt oss!

Send prisforespørsel
Fontstørrelse
glommapapp
Kontaktinformasjon
Glomma Papp AS
Statsminister Torps vei 17/19
1738 Borgenhaugen
Postboks 145
1701 Sarpsborg
Tlf.: +47 69 11 01 00
Faks: +47 69 11 02 00
post@glommapapp.no