Leveranse og lagringsforhold

Leveranse og lagringsforhold
Regler for leveranse, lagringsforhold og reklamasjon.
• Emballasjen leveres i henhold til NBFs standard for produkttekniske leveringsspesifikasjoner og vi vil spesielt fremheve:
• Lagringstemperatur 0-30 grader og relativ luftfuktighet 30-70 %
• Pallen må ikke sprettes før den skal i bruk.
• Emballasje for pakkemaskiner bør lagres i maskinhallen minst 2 døgn før bruk. Relativ fuktighet 30-70%


Reklamasjoner

• Reklamasjon må skje innen 6 mnd. etter mottak. Palleetikett må følge varen det reklameres på.

Verdt å vite

Leverans och lagringsförhållanden

Regler för leverans, lagringsförhållanden och reklamationer.

Kostnadssatser

Norge har en internationell skyldighet att följa returbestämmelser för emballage. Varje materialföretag ansvarar för att organisera insamlings- och återvinningsanläggningar för använt emballage. Kostnaderna för detta täcks av en emballagekostnad som betalas av norska företag.

Kriterier för Europapall och spånplattor

Rekommendationer från HTL och Norges speditørforbund.

Spørsmål: Kontakt oss!

Send prisforespørsel
Fontstørrelse
glommapapp
Kontaktinformasjon
Glomma Papp AS
Statsminister Torps vei 17/19
1738 Borgenhaugen
Postboks 145
1701 Sarpsborg
Tlf.: +47 69 11 01 00
Faks: +47 69 11 02 00
post@glommapapp.no